சித்திர ராமாயணம் | Pictorial Ramayanam - Sakthi Vikatan | சக்தி விகடன்

சித்திர ராமாயணம்

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
பி.ஸ்ரீ.

கத்தியரும் மறுமலர்ச்சியும்ராமன் சமீபத்தில் வந்து விட்டான், நெருங்கி வந்து விட்டான், பக்கத்தில் வந்து விட்டான், எதிர்கொண்டு வந்து பார்த்து விட்டார் முனிவர். ஆனால், கண்ணீர் மறிக்கிறது இடைச்சுவராக வந்து.

கண்டனன் இராமனை வரக்கருணை கூரப்புண்டரிக வாள்நயனம் நீர்பொழிய நின்றான்எண்திசையும் ஏழுலகும் எவ்வுயிரும் உய்யக்குண்டிகையி னில்பொருவில் காவிரி கொணர்ந்தான்.

ராமனை அருகே கண்டுகொண்டதும், முகமுகமாய் உரையாடக்கூடிய வண்ணம் கண்டதும் அகத்தியருக்கு உள்ளமெல்லாம் உருகிக் கண்ணீராய்ப் பொழிவது போலத் தோன்றுகிறது. அடியெடுத்து வைக்கவும் இயலாமல் அப்படியே நின்றார். அப்படிக் கண்ணீர் வடிப்பது தவிரப் பேசவும் தெரியவில்லை, தமிழ்க்கடல் குடித்த முனிவருக்கு. கண்ணீரால், தெளிவாகக் கண்டு கொண்டிருக்கவும் முடியவில்லையென்றால், ராமனைக் கண்ட தமிழ் முனிவர் பட்டபாட்டை என்னென்பது?

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick