சித்திர ராமாயணம்

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
பி.ஸ்ரீ.

ராமனுடைய அருளால் விராதனுக்குச் சாபவிமோசனம் கிடைத்ததுடன் தத்துவ ஞானமும் கிடைத்தது. பழைய திவ்ய தேகத்துடன் புதிய திவ்ய ஞானக்கண்ணும் கிடைத்துவிட்டது. இந்தக் கண்ணால் பார்த்ததும் தன்னை உதைத்துத் தள்ளிய திருவடிகள், உண்மையில் தனக்கு அருள்செய்ய வந்த அடிமலர்களே என்பதும், உலகெங்கும் பட்சபாதமில்லாமல் மலர்ந்து பரந்து கிடக்கும் திருவருளின் ஸ்தூல வடிவமே என்பதும் தெளிவாகிவிட்டன.

பரம்பொருள் அறம் காத்துத் தன்னைப் போன்றவர்களுக்கும் அருள் பொழிவதற்காகப் பிறக்கவும் இறக்கவும் துணிந்துவிட்டதே. இப்படியும் ஒரு விளையாட்டா என்று ஒரே வியப்பில் மூழ்கிப்போனான் விராதன். கடவுளைத் தந்தையென்று சொல்வதைக் காட்டிலும் ‘உலகின் தாய்’ என்று கூறுவது பெரிதும் பொருத்தம் உடையது அல்லவா? எனில், தாயை அறியாத கன்று உண்டா? ‘கன்றாகிய உலகம் உன்னை அறிந்துகொள்ளவில்லையே’ என்கிறான்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick