கொஞ்சம் சரித்திரம் கொஞ்சம் தரிசனம்! - ஹம்பி - 10

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
மகுடேசுவரன்

தென்னிந்தியக் கோவில்கள் வட இந்தியக் கோவில்களைவிடவும் தனித்தன்மையானவை, வேறுபட்டவை. குடைவரைக்கோவில் மரபு தொன்மைக் காலத்தில் இந்தியத் துணைக்கண்ட மெங்கும் பரவியிருந்தது. அதன்பிறகு கோவில் கட்டுமானக் கலையில் சிறப்பான வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. ஒவ்வொரு பேரரசுக் காலத்திலும் கோவில் கட்டுமானக்கலை முன்பிருந்ததைவிட மேம்பட்டபடி நகர்ந்தது. தென்னிந்தியாவின் பேரரசுகளால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட அக்கலை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்துக்குப் பரவிய படியும் இருந்தது. இந்த வளர்ச்சி அவ்வப் பகுதிக்கேற்ற நிலத்தன்மை, அருகே கிட்டிய பாறை வகைகள், சிற்பங்களைச் செதுக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கல்வகைகள், மழை நிலைமை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தமைந்து தக்கவாறு தழைத்தன.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick