மண்... மக்கள்... தெய்வங்கள்! - 9 | Village Gods - Sakthi Vikatan | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (31/07/2018)

மண்... மக்கள்... தெய்வங்கள்! - 9

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

வெ.நீலகண்டன், படங்கள்: சாய் தர்மராஜ்

‘கிராம தெய்வ வழிபாடு என்பது சாதிப் படிநிலையைத் தூக்கிச் சுமக்கிறது’ என்றொரு கருத்து ஆய்வாளர்களால் முன்வைக்கப்படுவது உண்டு. சாதிய பாகுபாடுகளில் மனித சமூகம் சிக்குண்ட காலத்துக்கு முன்பிருந்தே இந்த ஆதிவழிபாடு இருக்கிறது.

கல்லாக, மரமாக, செடியாக, கொடியாக, மலையாக, கடலாக என்று பல வழிகளில் மக்கள் இயற்கையையும் தங்கள் மூத்தோரையும் வழிபட்டே வந்திருக்கிறார்கள்.  சாதிய அடுக்கு கள் உருவான காலகட்டத்துக்குப் பிறகு, பெருந் தெய்வ வழிபாட்டின் தாக்கம் அதிகரித்தாலும், மக்கள் தங்கள் மரபுசார்ந்த வழிபாட்டு முறை களில் சமரசம் செய்துகொள்ளவில்லை. 

தங்கள் குடும்பத்தின் தலைவனைக் குடும்ப தெய்வமாக்கியவர்கள், தங்கள் சமூகத்தின் தலை வனைக் குலதெய்வமாக்கினார்கள். நிலத்தின் தலைவன், காவல் தெய்வமானான்.  சிறுதெய்வங்கள், காவல் தெய்வங்கள் குறித்த கூர்ந்த ஆய்வில், சாதிய வேறுபாடுகளில்லாமல் அனைத்து சமூகங் களைச் சேர்ந்தவர்களும் தெய்வ நிலையை எட்டி யிருப்பது புலனாகிறது. இன்னும் நெருக்கமாக அவதானித்தால், விளிம்புநிலை சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் பிற சமூக வழி பாட்டில் தெய்வங் களாக உயர்ந்து நிற்கிறார்கள்.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க

[X] Close

[X] Close