ஆன்மிக துளிகள்

அமுத மொழிகள்!

நித்யம் வேதத்தை ஓது. அந்த வேதத் துக்கு இணங்க, கர்மத்தை நன்றாகச் செய்யுங்கள். அந்தக் கர்மானுஷ்டத்தைக் கொண்டே ஈசனை பூஜியுங்கள். இவற்றைத் தவிர, வேறு காம்ய பலனில் புத்தியைச் செலுத்தாதீர்கள். ஆசையற்ற பூஜையினால், தன்னல பற்றிலிருந்து விரைவில் மீண்டு வாருங்கள்.

ல்லவர்களிடத்தில் உறவும் நட்பும் கொள்ளுங்கள். அசையாத அன்பை நிலை நிறுத்துங்கள். புலன்களை அடக்குதல் முதலான உத்தமக் குணங்களைத் தீவிரமாகப் பழகிக்கொள்ளுங்கள்.

த்மஞானியரைக் குருவாக நாடி அவரது திருவடித்தொண்டை இடையறாமல் மேற்கொள்ளுங்கள். வேதத்தின் முடிவான பொருளைக் கூறும் வாக்கியங்களைக் கேட்டு அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick