பென்சில் பாடம்! | Spiritual Titbits - Sakthi Vikatan | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (04/12/2018)

பென்சில் பாடம்!

ஓவியம்: பிள்ளை

ளிமை... காந்தியிடம் நாம் அனைவருமே கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய முக்கியமான பாடம். எளிமை ஒரு வரமும்கூட. அது பலருக்குப் புரிவ தில்லை. அதைக் கைவரப் பெற்றிருந்தார் காந்தி. 

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க