கொஞ்சம் சரித்திரம் கொஞ்சம் தரிசனம்! - ஹம்பி 15

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
மகுடேசுவரன்

விஜயநகரம் மற்றும் பாமினி அரசுகளுக்கிடையே இருந்த ராய்ச்சூர் கோட்டையானது கைப்பற்றியே ஆகவேண்டிய முதன்மைப் பகுதியாக மாறியது. கிருட்டிணை-துங்கபத்திரை நதிகளுக்கு இடையேயான வளமான நிலப்பரப்பில் அக்கோட்டை அமைந்திருந்தது. பாமினி அரசர் களின் வடமேற்குப் பகுதியானது இப்போதைய மராட்டியத்தின் மேற்குப் பகுதியை உள்ளடக்கியது. அங்கே வெறும் கரிசல் மண்ணாகத்தான் இருக்கும். அதனால் பாமினி அரசர்களுக்குத் தானியக் களஞ்சியமாகத் தக்க நிலம் என்று பார்த்தால் அது கிருட்டிணை ஆற்றுச் சமவெளிதான்.

விஜயநகரப் பேரரசின் தலைநகரம் சிறு குன்றுகள் சூழ்ந்த கல்நிலம் என்பதை அறிவோம். அவர்களுக்கும் கிருட்டிணை ஆற்றுச் சமவெளி தான் அருகிலுள்ள வளப்பமான தானிய விளைநிலம். இவ்வாறு இரண்டு அரசர்களுக்கும் அந்த ஆற்றுச் சமவெளி பொன் விளையும் பூமியாக இருந்ததால் அதற்காக எவ்விலையையும் தர அணியமாக இருந்தனர். பெரும் போர்களை நடத்தி அப்பகுதியை மீட்பதிலும் உறுதி காட்டினர்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick