அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி... தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி!

அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி...
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி!


‘கடவுள் ஒருவரே... அவர் ஒளிவடிவானவர்...
அவரே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர்!
உண்மை அன்பால் மட்டுமே ஆண்டவரை வழிபட வேண்டும்.
ஏழைகளின் பசியைப் போக்குகின்ற ஜீவகாருண்யம் என்ற அன்பான வழிபாடே,
கடவுளின் அருளுக்கு நாம் பாத்திரமாக ஒரே வழி!’

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick