கொஞ்சம் சரித்திரம் கொஞ்சம் தரிசனம்! - ஹம்பி 19

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
மகுடேசுவரன்

கிருஷ்ண தேவராயரின் ஆட்சிக் காலம்தான் விஜயநகரத்தின் பொற்காலம். கிபி 1529-ல் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு மறைந்த பிறகு விஜயநகரச் செங்கோலைக் கைப்பற்றுவதற்கு நடந்த வாரிசுச் சண்டைகள் சொல்லும் தரத்திலானவையல்ல. கிருஷ்ண தேவராயரின் இளமகனும் இராயரின் காலத்திலேயே நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்துவிட்டான். இராயரின் இறப்புக்கும் அவருடைய இளமகனின் சாவுக்கும் இயற்கையான காரணங்களைக் கருதுவதற்குக் குறைவான வாய்ப்புகளே இருக்கின்றன. அதன்பின்னர் விஜயநகரத்தின் வெவ்வேறு இரத்த உறவுகளுக்கிடையே நிகழ்ந்த வாரிசுப் போரானது பீஜப்பூர் அரசரையே படை யெடுத்து வந்து உதவக் கோருமளவுக்குப் போய்விட்டது. 

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick