புடவை பரிசுப் போட்டி-3

மதிப்புக்குரிய வாசகியரே!

உங்களுக்காகவே இந்தச் சிறப்புப் போட்டி!

இங்கே இடம்பெற்றிருக்கும் பாடல், ஆன்மிகச் சொற்பொழிவாளரும் எழுத்தாளருமான திருப்புகழ் திலகம் மதிவண்ணன் எழுதியது. தமிழரின் தனித் தெய்வமாம் முருகனைப் போற்றுவதுடன், தமிழின் சிறப்பான ‘ழ’கரத்துக்குச் சிறப்பு சேர்க்கும் துதிப்பாடல் இது.

பாடலை முழுவதுமாகப் படித்து மகிழுங்கள். இந்தப் பாடலில் ழ, ழி, ழு, ழை என்று `ழ’கர அடிப்படை யிலான எழுத்துகள் எத்தனை இடம்பெற்றுள்ளன என்பதைக் கண்டறிந்து, அந்த எண்ணிக்கையைக் கீழ்க்காணும் கட்டத்தில் பூர்த்தி செய்யவேண்டும்.

அழகொழுகும் அறுமுகமும்
தழல் திகழும் எழில் அயிலும்
விழையநட  மிடுமயிலும் புகழாதே
அழுதுழலும் விழலனிவன்
பழையவினை முழுதும்அற
அருள் கமழும் திருவடிகள் தருவாயே
நிழலில்வளர் தெய்வானை
தழையில்வளர் குறமாது
பழகிவளர் திருமுருக உனைநாளும்
மொழிகுழற மனம்நெகிழ
கழலடியில் முழுமைபெற
முனிவன்என புனிதம்எழ அருளாயே
குழையணிகள் செவ்குழைய
முழுதுமொளிர் உடைதழைய
மழலையென தவழவரு எழிலோனே
எழுபிறவி சுழியில் அழி
பழியனையும் பனிருவிழி
இழிமழையில் முழுகவரம் பொழிவாயே
பொழிலழகும் வயலழகும்
மதிலழகும் திகழ வழி
பொலிவுபெறு பழநி மலை விழைவோனே
பொதியமலை முனி அருண
கிரி மகிழ இனியதமிழ்
பொழியும்முழு உலகுதொழு பெருமாளே!

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick