மண்... மக்கள்... தெய்வங்கள்! - 12 | Village Gods - Sakthi Vikatan | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (25/09/2018)

மண்... மக்கள்... தெய்வங்கள்! - 12

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

வெ.நீலகண்டன் - படங்கள்: எஸ்.தேவராஜன்

கிராம தெய்வ வழிபாட்டில் ஏராளமான பெண் தெய்வங்கள் உண்டு. சிறுதெய்வ வழிபாடு என்று குறிப்பிடப்படும் நம் மரபு வழிபாட்டில், இத்தனை பெண் தெய்வங்கள் இருப்பதன் பின்னணி என்ன? 

ஒரு சமூகத்தின் பண்பாடு, வழிபாடெல்லாம் அந்தச் சமூகத்தின் வாழ்க்கைமுறைக்கு நெருக்கமானதாகவே இருக்கும். தாய்வழிச் சமூகப் பதியத்தில் துளிர்த்தவர்கள் நாம். ஆதிகாலத்தில், உணவீட்டுதல் தொடங்கி, பிற குழுக்களிடமிருந்து தம் மக்களை காக்கும் காவல் பணி வரை அனைத்தையும் சுமந்தது பெண்கள்தாம். வலிமையின் அடையாளமாக, செழுமையின் வடிவமாக தம் குழுக்களுக்குத் தலைமையேற்று வழிநடத்திய பெண்கள், மரணத்துக் குப் பிறகு வழிபாட்டுக்கு உரியவர்களானார்கள்.

இன்றும், நம்மை வாழவைக்கும் நதிகளையும், நிலத்தையும், பிரபஞ்சத்தின்  பெரும்பா லான சக்திகளையும் பெண்ணாகக் கருதி வழிபடுவது, நம் மூதாதை யர் நம் உடலில் விதைத்திருக்கும் ஆதி வாழ்க்கைமுறையின் எச்சமே!

கால மாற்றத்தில் நம் வழிபாட்டு முறையில் நிகழ்ந்த சிறு சிறு மாற்றங்களைக் கடந்து, இன்றும் கோயில்களில் நிறைந்திருக்கிறார்கள் பெண் தெய்வங்கள். அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தின் அடையாளமாக அவர்களின் வடிவம் இருக்கிறது. அவர்களைப் பற்றி ஏராளமான கதைகளும் பாடல்களும் நம் மண்ணில் விளைந்து நிற்கின்றன.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க