புண்ணிய புருஷர்கள் - புதிய தொடர் | Punniya Purushargal series - Sakthi Vikatan | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (09/04/2019)

புண்ணிய புருஷர்கள் - புதிய தொடர்

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

‘தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் அரிதே’ என்கின்றன ஞானநூல்கள். யாவர்க்கும் எளியராய், இனியராய், அன்பராய், எல்லாவற்றிலும் இறைவனையேக் காணும் தெளிவுபெற்றவராய் வாழ்பவரே அடியார்கள்.

இந்தப் புண்ணிய பூமியில்தான் எத்தனை எத்தனை அடியார்கள்?!

`அன்பே தகளியா ஆர்வமே நெய்யாக இன்புருகு சிந்தை இடுதிரியா – நன்புருகி...' என ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றியும், `இச்சுவைத் தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன்’ என்று இறையைப் போற்றியும் வழிபட்ட ஆழ்வார் பெருமக்களும் ராமாநுஜர் போன்ற ஆசார்ய புருஷர்களும் மாலவனின் அடிபோற்றி மகிழ்ந்தார்கள்.

ஈசனைக் கண்டதுமே காதலாகிக் கண்ணீர் உகுத்து, ஊண் உறக்கம் மறந்து, ‘நாளாறில் கண்ணிடந்து அப்ப வல்ல’ராய் வாழ்ந்த கண்ணப்பர், இறைக்காக தன் குழந்தையையே வாளால் அரிந்து உணவு படைக்கவும் தயாரான சிறுதொண்டர் போன்ற நாயன்மார்களும், தேவார மூவரும் இன்னும்பல அடியார்களும் சிவனைச் சிந்தையில் நிறைத்து திருத்தொண்டாற்றி பெரும் புகழ் கொண்டவர்கள்.

இவர்கள் மட்டுமா? பக்தமீரா, துகாராம், மத்வர், ராகவேந்திரர், குமரகுருபரர்... என்று இந்தப் புனித பூமியில் மனித தெய்வங்களாய்த் தோன்றி, செயற்கரிய தொண்டுகளால் சிறந்த அடியார்களும் மகான்களும் ஏராளம். இவர்களின் தியாகத்தையும் பக்தியையும் இந்த உலகம் உள்ளளவும் கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கும்.