ரங்க ராஜ்ஜியம் - 22 | Ranga Rajyam: Spiritual history - Sakthi Vikatan | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (29/01/2019)

ரங்க ராஜ்ஜியம் - 22

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

‘தீண்டா வழும்பும் செந்நீரும்
சீயும் நரம்பும் செறிதசையும்
வேண்டா நாற்றம் மிகும் உடலை
வீணே சுமந்து மெலிவேனோ
நீண்டாய் தூண்டா விளக்கொளியாய்
நின்றாய் ஒன்றாய் அடியாரை
ஆண்டாய் காண்டா வனம் எரித்த
அரங்கா அடியேற்கு இரங்காயே


-திருவரங்கக் கலம்பகத்தில் ‘பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார்’