ரங்க ராஜ்ஜியம் - 23 | Ranga Rajyam: Spiritual history - Sakthi Vikatan | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (12/02/2019)

ரங்க ராஜ்ஜியம் - 23

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

ஓவியம்: ம.செ

‘பாதியாய் அழுகிய கால் கையரேனும்
பழிதொழிலும் இழிகுலமும் படைத்தா ரேனும்
ஆதியாய் அரவணையாய் என் பாராகில்
அவரன்றோ யாம் வணங்கும் அடிகளாவார்
சாதியால் ஒழுக்கத்தால் மிக்கா ரேனும்
சது மறையால் வேள்வியால் தக்கோ ரேனும்
போதினான் முகன் பணியப் பள்ளி கொள்வான்
பொன்னரங்கம் போற்றாதார் புலையர் தாமே!’

- திருவரங்கக் கலம்பகத்தில்

பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார்