ரங்க ராஜ்ஜியம் - 19

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
இந்திரா சௌந்தர்ராஜன் - ஓவியம்: ம.செபடங்கள்: என்.ஜி.மணிகண்டன்

“ஏழை ஏதலன் கீழ்மகனென்னாது
இரங்கி மற்றவற்கு இன்னருள் சுரந்து
மாழை மான்மட நோக்கி உன் தோழி
எம்பி எம்பியென்றொழிந்திலை உகந்து
தோழன் நீ எனக்கு இங்கொழியென்ற
சொற்கள் வந்து அடியேன் மனத்திருந்திட
ஆழி வண்ண! நின்னடியிணையடைந்தேன்
அணி பொழில் திருவரங்கத்தம்மாளே!”

- பெரிய திருமொழி


காபலி, வாமனர் கேட்ட அந்த மூன்றடி நிலம் எனும் வரதானத்தை எண்ணி சிரியாய்ச் சிரித்தான். பின்னர், ‘`முனிபுத்ரரே… இது என்ன வேடிக்கை? பெரிதாய் ஆஸ்ரமத்தோடு கூடிய வனம், பல்லாயிரம் பசுக்கள் அல்லது நதி பாயும் கிராமம் அன்றேல் ஒரு நகரம், அதுவும் இல்லையென்றால்... பெரும் வேள்வியின் பொருட்டு தேவைப்படும் நவரத்தினங்கள் மற்றும் வேள்வி தானப் பொருள்கள்... இப்படி, உங்களுக்குப் பயன்பட வேண்டி யதைக் கேட்பீர்கள் என்று பார்த்தால், மூன்றடி நிலம் என்று கேட்டு என்னைச் சிரிக்கவைத்து விட்டீரே…  இது என்ன விளையாட்டு! தைரியமாக தேவைப்படுவ தைக் கேளுங்கள்.” - என்று மகாபலி தன் அசுரச் சிரிப்புக்குப் பின்னே சற்று காரியக்காரனாகவும் பேசினான்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick