கடன் தீர்க்கும் பரிகாரங்கள்!

க்னத்திலிருந்து 6-ம் இடம் என்பது ருண - ரோக - சத்ருஸ்தானம் ஆகும். ஒருவரது ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு 6-க்கு உடையவன் வலுப்பெற்று இருந்தால், அந்த ஜாதகருக்குப் பொருளாதார ரீதியாக சரிவு ஏற்படுவதுடன், பெருத்த கடன்களையும் உண்டாக்கும். ஒவ்வொரு லக்னத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் உரிய பரிகாரம் மூலம் கடன்களில் இருந்து விடுபடலாம்.  

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick