ஜகம் ஆள வைக்கும் மகம்! | Characteristics of magam star - Sakthi Vikatan | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (15/01/2019)

ஜகம் ஆள வைக்கும் மகம்!

நட்சத்திர குணாதிசயங்கள்

ந்த நட்சத்திரத்தின் ஆதிக்க நாயகன், வேத, ஆகமங்களில் கரைகண்ட கேது கிரகம். இந்த நட்சத்திரத்துக்கு உரிய ராசி சூரியனின் சிம்ம ராசி. ஆகவே, ‘மகம் ஜகம் ஆளும்’ என்ற பழமொழி நடைமுறைக்கு வந்திருக்கலாம்.

இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களைப் பற்றி, ஜாதக அலங்காரம், ‘புலவன், முழுக்குப் பிரியன், சுகந்த பரிமளப் பிரியன், பொன்னும் உள்ளான்...’ என்கிறது. அதாவது, இசைத் தமிழில் வல்லவர்களாகவும், நீரில் மூழ்கிக் குளிப்பதை விரும்புபவர்களாகவும், செல்வம் உள்ளவர்களாகவும், வாசனைத் திரவியங்களைப் பயன்படுத்துபவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்று பொருள். நட்சத்திர மாலை, ‘தனத்தைத் தேட வல்லன், நினைத்தது முடிக்க வல்லன்...’ என்கிறது. அதாவது, பெரும் பணம் சம்பாதிப்பவர்களாக, வசதியாக வாழ்பவர்களாக, கற்பனையில் மூழ்குபவர்களாக, நினைத்ததை முடிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் என்று பொருள்.

யவன ஜாதகம், ‘க்ரூரஸ்...’ என்று தொடங்கும் பாடலில் இவர்கள் குரூர சுபாவமும் குருவுடன் விவாதிப்பவர்களாகவும் சாமர்த்தியம் உடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்கிறது. பிருகத் ஜாதகம், ‘ஸுர, பித்ரு பக்தோ...’, அதாவது, மாதா, பிதா, குரு, தெய்வத்தை வணங்கி வாழ்பவர்கள் என்று கூறுகிறது.