திருவருள் செல்வர்கள்! - 19 - ஸ்ரீபாம்பன் ஸ்வாமிகள்... தொடர்ச்சி...

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
பின்னத்தூரில் வெளிப்பட்ட அருள்வாக்கு!

ஸ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள், வாக்கினில் பொய்க்கலப்பில்லாத புண்ணியர். அவரின் வாக்குகள் அத்தனையும் சத்தியமானவை. இன்றைக்கும் அவரின் பாடல்கள், அவற்றைப் பாராயணம் செய்யும் பக்தர்களை ரட்சித்து வருகின்றன.

நான் பாடு பாட்டை நவில்பவர்க்கு நலம் நல்காய்
கான் பாடு வண்டறையும் கழுகுமலை முருகா
தேன் பாகு கண்டென வந்து என்னுள் நனி சேராய்
மேன் பாடு மல்குகந்த வெற்பிருக்கும் வேளே


- என்று ஸ்ரசுவாமிகள் முருகப்பெருமானிடம் வேண்டிக்கொள்கிறார். தன்னுடையப் பாடல்களைப் பாடும் அடியவர்களுக்கு நல்லருள் செய்யும்படி பிரார்த்திக்கிறார் அவர். அதன்படியே, அவருடைய பாடல்களைப் பாராயணம் செய்து அன்பர்கள் பலரும் பலன் அடைவது, இன்றும் பிரத்தியட்சமாக நடந்துவருகிறது.

ஸ்ரீசுவாமிகளின் வாக்குகளில் மிகவும் பிரபல மானது, ‘எனைத் தள்ளினாலும் எனை நம்பினவர்த் தள்ளேல்’ என்பது. இதுவும் முருகப்பெருமானிடம் அவர் வேண்டுகோளாக வைத்ததே.

இதோ அந்தப் பாடல்:

எனைத் தள்ளினாலும் எனை நம்பினவர்த் தள்ளேல்              
கனைத் தண்டை சிலம்பவரும் கழுகுமலை முருகா
தினைத் தனையு நீங்காத திருவில் எனை வையாய்
நினைத்த வரம் நல்குகந்த கிரி்க்கருணை நிதியே...


இதன்படியே நடந்த நிகழ்வுகள் பலவுண்டு. அவற்றில், ஸ்ரீசுவாமிகளின் வாக்கு சத்தியவாக்கு என்பதை உணர்த்தும் ஒரு சம்பவத்தைப் பார்ப்போம்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick