‘வள்ளலார் மகிமை’

வாழையடி வாழையாய்...

தை
ப்பூசத் திருநாளில் அருட்பெருஞ் சோதியில் ஐக்கியமான ராமலிங்க அடிகளார், தன்னை யார் என்று அறிமுகம் செய்துகொள்கிறார் தெரியுமா?

‘வாழையடி வாழை என வந்த திருக்கூட்ட மரபினில் யானும் ஒருவன்’ என்கிறார். ஞான பரம்பரைக்கு வாழை மரம்தான் ஏற்ற உவமை. ஆலமரம், அரசமரம், புளியமரம் எல்லாம் வளர்ந்து அதனதன் வாழ்வு முடியும்போது, ஒரு வாரிசை விட்டுச் செல்வதில்லை. ஆனால், தாய் வாழை சாயும்போது, தன் சேய்வாழையைத் தோற்றுவிக்கிறது. அதேபோல், சங்கிலித் தொடர்பு அற்றுப்போகாமல் ஞான பரம்பரை தோன்றி நலம் புரிகிறது.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick