கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஸ்ரீராம தரிசனம்

ஸ்ரீராம தரிசனம்

`ஸ்ரீராம ஜயம்... ஸ்ரீராம ஜயம்... ஸ்ரீராம ஜயம்’ என்று அனுதினமும் நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் கண்களை மூடி, மனத்துக்குள் ராமபிரானைத் தியானித்து, உள்ளம் உருக தாரக மந்திரமாம் ஸ்ரீராம நாமத்தை ஜபித்து வாருங்கள்.

சக்தி விகடன் டீம்
04/04/2023
திருத்தலங்கள்