Published:Updated:

வறட்சி ஓர் ஆண்டு... வெள்ளம் அடுத்த ஆண்டு... பூமி சரியா இருக்கா?

அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் ஆகவில்லை. பூமியில் எல்லாம் சரியாகத்தானிருக்கிறது என்போரும் உண்டு. உண்மையில் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா?

வறட்சி ஓர் ஆண்டு... வெள்ளம் அடுத்த ஆண்டு... பூமி சரியா இருக்கா?
வறட்சி ஓர் ஆண்டு... வெள்ளம் அடுத்த ஆண்டு... பூமி சரியா இருக்கா?

புவியின் அமைப்புக்கு ஏற்றவாறு மாறிக்கொண்டிருக்கும் காலநிலை மாற்றம் இயற்கையானது என்றாலும் புவியின் இந்த எதிர்பாராத மாற்றங்களுக்கு அறிவியலின் வளர்ச்சிப் பாதையும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட இடங்களை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கமும் உலக வெப்பமயமாதல், சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் போன்றவையும் காரணம்தான்.

அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் ஆகவில்லை. பூமியில் எல்லாம் சரியாகத்தானிருக்கிறது என்போரும் உண்டு. உண்மையில் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா. இல்லை என்பதற்கான சில தரவுகள் இங்கே.

கார்பன் டை ஆக்சைடு:

தொழில்துறை புரட்சியின் ஆரம்பத்தில் (1750 ல்) 280 ppm ல் இருந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு 2017 ன் ஆரம்பத்தில் 406 ppm ஆக (CO2) அதிகரித்தது. 

சராசரியாக வெளிக் காற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடின் அளவு 250 - 350 ஆக இருக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு உலர்ந்த காற்றை விட 60% அதிக அடர்த்தி கொண்ட ஒரு நிறமற்ற வாயுவாகும். கார்பன் டை ஆக்சைடு, அமெரிக்காவில் 2014 இன் பசுமை இல்ல வாயு உமிழ்வுகளில் 81 சதவிகிதம் ஆனது. புதைபடிவ எரிபொருள்கள் மற்றும் சில இரசாயன எதிர்வினைகள் இந்த வற்றாத, நிறமற்ற வாயுவை உருவாக்குகின்றன-இது வளிமண்டலத்தில் வெப்பத்தை உண்டாக்குகிறது. 

புதைபடிவ எரிபொருளைக் குறைத்தல், வளிமண்டல CO2 ஐ குறைப்பதற்கான ஒரு வழி. கார்பன் டை ஆக்சைடு செறிவுகளைக் குறைப்பதற்கான மிகச் சிறந்த நடவடிக்கைகளில் எரிசக்தி திறன், கார்பன் பிடிப்பு மற்றும் சந்தை அடிப்படையிலான கட்டுப்பாடுகள்.

வறட்சி (Droughts):

நாவில் வறட்சி ஏற்பட்டாலே நம்மால் தாங்க முடிவதில்லை,  ஆனால் வளிமண்டல  வறட்சியால் எத்தனை பாதிப்புகள் நிகழ்கின்றன. நீர் ஆவியாதல் மற்றும் மழைப்பொழிவுகளுக்கு இடையே ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வு அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலைகளின் விளைவு உலக மற்றும் மனித ஆரோக்கியம், உணவு கிடைப்பது, விலங்குகள் மண் மீது பேரழிவு போன்ற தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

palmer drought serverity index(PDSI) என்ற அளவீட்டினால் வறட்சி அளவிடப்படுகிறது. இது வளிமண்டல வல்லுநரான வெய்ன் பால்மர் உருவாக்கியது, இவர் 1965 ம் ஆண்டு அமெரிக்க வளிமண்டலவியல் பணியகத்தின் கிளைமேடாஜி அலுவலகத்துக்கான தனது முறையை வெளியிட்டார். பால்மர் வறட்சி குறியீடு மண்ணின் ஈரப்பதத்தின் மாதிரி அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. ஒரு வறட்சியை நேரடியாகத் தடுக்க இயலாது. நீர்ப் பாதுகாப்பு மற்றும் திட்டமிடல் வறட்சித் தாக்கங்களைக் குறைப்பதற்கான வழியாகும். எனினும், சீரான மழை மற்றும் ஆவியாதல், வறட்சியைக் குறைக்கும்.

Global mean sea level (GMSL):

உலகளாவிய கடல் மட்டங்கள் கடந்த நூற்றாண்டில் 19 சென்டி மீட்டர் உயர்ந்துள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். 20 ம் நூற்றாண்டு சராசரியானது வருடத்துக்கு சுமார் 1.7 மில்லி மீட்டர் ஆகும்; 1993 முதல் சராசரியான விகிதம் கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக உள்ளது. அதாவது ஆண்டுக்கு 3.2 மில்லி மீட்டர். பனி உறைதல் மற்றும் வெப்பமடையும் கடல் மேலும் கடல் மட்டத்தை உயர்த்தி தண்ணீர் அதிகரிப்பதை உணர்த்தும். உலகளாவிய கடல் மட்டமும் குறுகிய காலநிலை நிகழ்வுகள் மற்றும் புவியியல் காரணிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், வெப்பநிலையே இதன் முக்கியக் காரணமாக உள்ளது.

கடல் மட்டங்கள் 20 ம் நூற்றாண்டு முழுவதும் தொடர்ச்சியாக உயர்ந்தன. 

Temperature:

NOAA (National Oceanic And Atmospheric) தேசியக் கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம் NOAA என்பது அமெரிக்க வணிகத் துறைக்குள்ளேயே இன்னோர் அமெரிக்க விஞ்ஞான அமைப்பு ஆகும், அது கடல் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் நிலைமைகள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது. வெப்பத்தின் அளவினை °F( டிகிரி பாரன்ஹீட்) அல்லது ° C (டிகிரி செல்சியஸ்) என்று அளவிடப்படுகிறது. 2016 இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்ட வெப்பமான ஆண்டு, உலகளாவிய சராசரி வெப்பநிலை 1.69 °f , 20 ம் நூற்றாண்டின் சராசரிக்கு மேல்.

வெப்பநிலை என்பது உலகளாவிய காலநிலை மாற்றத்தின் ஒப்பீட்டளவில் நேரடியான விளைவு மட்டுமல்ல. இது வறட்சி , சூறாவளி, காட்டுத்தீ மற்றும் வாழ்விடங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் போன்ற மற்ற நிகழ்வுகளை இயக்கச் செய்கிறது. மனித ஆரோக்கியம் மற்றும்  நீர் கிடைக்கும்  தன்மை ஆகியவை வெப்பநிலையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களைக் குறைப்பது உலகளாவிய வெப்பநிலையைக் குறைப்பதற்கான எளிதான வழி என்கின்றனர். 

Sea Surface Temperature (SST) கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை:

கடல் மேற்பரப்பு  வெப்பநிலை °C (டிகிரி செல்சியஸ்) என்று அளவினால் அளவிடப்படுகிறது. 2016 ம் ஆண்டு சராசரி வெப்பநிலை கடந்த நூற்றாண்டின் சராசரியை விட 0.75°c ஆக இருந்தது. 

நமது கடல்கள் வெப்பத்தை உறிஞ்சும், அவ்வாறு உறிஞ்சப்படும் வெப்பமானது கடல் வாழ்வையும், மீன் வளர்ப்புகளையும் பாதிக்காது. அதிக கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை மேலும் வளிமண்டல நீர் நீராவி உருவாக்க , இதையொட்டி அதிக நீராவி தீவிரமான வானிலை நிகழ்வுகள் வறட்சி மற்றும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். புயல் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும், முக்கியமாகக் கடலின் உள்ளே இருந்து 20% ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் பவளப்பாறைகள் அழிந்துவிடும். 

இயற்கைக்கு எதிராக மனிதன் செயல்படுத்தும் ஒவ்வொரு வினைக்கும் உடனடியாக எதிர்வினையை இயற்கை தந்துவிடுகிறது.