Published:Updated:

'Super Moon' தெரியும்... 'Micro Moon' பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

Super Moon, Micro Moon

பெயருக்கு ஏற்றது போலவே மைக்ரோ மூன் என்பது சிறியதாகத் தெரியும் முழுநிலவு தான்.

'Super Moon' தெரியும்... 'Micro Moon' பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

பெயருக்கு ஏற்றது போலவே மைக்ரோ மூன் என்பது சிறியதாகத் தெரியும் முழுநிலவு தான்.

Published:Updated:
Super Moon, Micro Moon

நாம் அனைவரும் 'சூப்பர் மூன்' (Super Moon) குறித்து அதிகம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அவ்வப்போது சூப்பர் மூனை வானிலும் பார்த்திருப்போம். நிலவு நம் பூமியைச் சுற்றி வரும் பாதையில் ஒரு புள்ளியில் பூமிக்கு மிக அருகில் வரும். அவ்வாறு நிலவு பூமிக்கு மிக அருகில் வரும் போது அது வழக்கமாகக் காணப்படுவதை விடச் சற்று பெரிதாகவும், பிரகாசமாகவும் தெரியும். இதையே நாம் சூப்பர் மூன் என்று அழைக்கிறோம். கடைசியாக இந்த சூப்பர் மூனானது ஜூன் 24 ஆம் தேதி தோன்றியது. சரி, இதைப் போலவே 'மைக்ரோ மூன்' (Micro Moon) என்ற ஒன்றைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

மைக்ரோ மூன்
மைக்ரோ மூன்

பெயருக்கு ஏற்றது போலவே மைக்ரோ மூன் என்பது சிறியதாகத் தெரியும் முழுநிலவு தான். பூமி நிலவைச் சுற்றி வரும் சமயத்தில் மிக அருகில் வரும் புள்ளியை பெரிஜி (Perigee) என்றும், மிகத் தூரத்தில் வரும் புள்ளியான அபோஜி (Apogee) என்னும் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்த அபோஜி புள்ளியில் நிலவு இருக்கும் போது பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையிலான தூரம் 4 லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கு மேல் இருக்கும் . இவ்வளவு தொலைவில் இருப்பதால் முழுநிலவு வழக்கத்தை விட சிறியதாக இருப்பதுடன் நிலவின் பிரகாசமும் குறைவாகவே இருக்கும். சூப்பர் மூனுடன் ஒப்பிடுகையில் இதன் அளவு 14℅ குறைவாகவும், இதன் பிரகாசமும் சூப்பர் மூனை விட 30℅ குறைவாகவும் இருக்கும்.

சூப்பர் மூன், மைக்ரோ மூன்
சூப்பர் மூன், மைக்ரோ மூன்

இந்த மைக்ரோ மூன் வரும் மாதம் டிசம்பர் 18 ஆம் வரவுள்ளது. நிலவு பூமியிலிருந்து தன்னுடைய தொலைவான புள்ளியான (4,06,520 கிமீ) அபோஜியை டிசம்பர் 17-ஆம் தேதி அடைந்து விடும். டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி தோன்ற உள்ள முழுநிலவு தான் இந்த வருடத்திலேயே தோன்ற உள்ள மிகச் சிறிய முழுநிலவு ஆகும். டிசம்பர் 18-ம் தேதி தோன்றவுள்ள முழுநிலவு 'லாங் நைட் மூன்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாகவே டிசம்பர் மாதத்தின் இரவுகளின் நீளம் மற்ற மாதங்களை விட அதிகம். அதனால் இந்த மாதத்தில் தோன்றும் முழுநிலவு என்பதால் இந்த பெயராம்.