Election bannerElection banner
Published:Updated:

தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 - வரவேற்பும் எதிர்ப்பும்!

தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020
தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020

பல்கலைக்கழக மானியக்குழு, அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் ஆகிய அமைப்புகள் கலைக்கப்பட்டு, அவற்றுக்கு பதிலாக ‘இந்திய உயர் கல்வி ஆணையம்’ என்கிற ஒரு புதிய அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
Election bannerElection banner
அடுத்த கட்டுரைக்கு