Published:Updated:

ஏழைகளுக்காகச் சிந்தியுங்கள்!

Abhijit Banerjee, Narendra Modi
Abhijit Banerjee, Narendra Modi

ஏழைகளின் வாழ்க்கையையும் சிக்கல்களையும் `ஏழைப் பொருளாதாரம்’ என்னும் புத்தகத்தில் மிக அழகாகச் சொல்லியிருப்பார் அபிஜித் பானர்ஜி.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு