Published:Updated:

நிலம் நீதி அயோத்தி - 3 - மசூதியில் பாங்கு... கோயிலில் பஜனை... இரண்டும் கலந்தே ஒலிக்கும்!

ராமர் கோயில்
ராமர் கோயில்

தீர்ப்புக்கு இரு வாரங்களுக்கு முன்பே முக்கியமான அதிகாரிகளும் உளவுத்துறை ஆட்களும் அயோத்தியில் கூடியிருக்கிறார்கள்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு