Published:Updated:

"கொரோனா பரிசோதனையில் கோட்டைவிடுகிறதா அரசு?"

கொரோனா பரிசோதனை
கொரோனா பரிசோதனை

‘இந்தியா முழுவதும் அரசு மற்றும் தனியார் ஆய்வகங்கள் உட்பட 181 பரிசோதனை ஆய்வகங்களில் மட்டுமே கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு