Published:Updated:

அரசு ஊழியர்கள் அரசியலில் ஈடுபடலாமா, கூடாதா?

அரசு ஊழியர்கள்
அரசு ஊழியர்கள்

சுதந்திர இந்தியாவில் மாநில அரசுகளும் மத்திய அரசும் அரசு ஊழியர்களுக்கான நடத்தை விதிகளை உருவாக்கியுள்ளன.

பின் செல்ல