ஆன்மிகம்

அட்சய திருதியை

அட்சய திருதியை சிறப்பு ஜோதிட சங்கமம்... இணையவழி சந்திப்பு... நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம்!

சைலபதி

பொதுவாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் வாங்குவது மங்கலமானது என்றாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் அதிர்ஷ்டம் தரும் சில பொருள்கள் நகைகள் உண்டு. அதை அவர்களின் ராசிகளின் அடிப்படையில் அறிந்துகொண்டு வாங்கும்போது அது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.