ஆன்மிகம்

கூத்தனூர் சரஸ்வதி

விஜயதசமி நன்னாளில் வீட்டிலேயே எழுத்தறிவிக்கலாம்... அட்சராப்யாசம் செய்வது எப்படி?

சைலபதி

இந்தக் கொரோனா காலத்தில் ஆலயங்களில் வழக்கமாக நடைபெறும் அட்சராப்யாசம் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதுகுறித்த கவலைப் படத்தேவையில்லை என்கிறார்கள் பண்டிதர்கள். அவரவர் வீடுகளிலேயே அட்சராப்யாசம் செய்யலாம் என்கின்றனர். எளிமையாக வீட்டில் அட்சராப்யாசம் செய்வது எப்படி என்று காணலாம்.

 திருப்பாவை
சைலபதி

கோதை, கண்ணனின் பொற்றாமரை பாதத்தை புகழ்ந்துபோற்றும் காரணம் என்ன? - திருப்பாவை 29

பூமிப்பிராட்டி தன் பிள்ளைகள் மேல் பாசம்கொண்டு ஆண்டாளாய் அவதரித்து, கீதையின் சாரத்தையும் வேதங்களின் உட்பொருளையும் விளக்குமாறு எளிய தமிழ் பாசுரங்களை வழங்கினாள். எல்லோரும் பாடிப் போற்றி நற்கதி அடையவே ஆண்டாள் அழகு தமிழில் இப்படியொரு பாசுரங்களை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறாள்.