ஆன்மிகம்

ஸ்ரீதன்வந்த்ரி ஹோமம்

நோய்கள் நீக்கி நல் ஆரோக்கியம் அருளும் தன்வந்த்ரி மகாஹோமம்... நீங்களும் சங்கல்பிக்கலாம்!

சைலபதி

தன்வந்த்ரி பகவானின் மூலமந்திரத்தைச் சொல்லி பல்வேறுவிதமான அபூர்வ மூலிகைகள் கொண்டு யாகம் செய்வதன் மூலம் அவரின் அருளைப் பெறலாம். நோயுற்றவர்கள், தங்களின் நோய் தீரவும் நீடித்த ஆரோக்கியம் பெறவும் தன்வந்த்ரி ஹோமத்தில் கலந்துகொண்டு சங்கல்பம் செய்துகொள்வதும் நல்லது என்கின்றனர் ஆன்றோர்கள்.

 திருப்பாவை
சைலபதி

கோதை, கண்ணனின் பொற்றாமரை பாதத்தை புகழ்ந்துபோற்றும் காரணம் என்ன? - திருப்பாவை 29

பூமிப்பிராட்டி தன் பிள்ளைகள் மேல் பாசம்கொண்டு ஆண்டாளாய் அவதரித்து, கீதையின் சாரத்தையும் வேதங்களின் உட்பொருளையும் விளக்குமாறு எளிய தமிழ் பாசுரங்களை வழங்கினாள். எல்லோரும் பாடிப் போற்றி நற்கதி அடையவே ஆண்டாள் அழகு தமிழில் இப்படியொரு பாசுரங்களை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறாள்.