Published:Updated:

சிம்மம் 2022 | ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்| கடன், நோய் தீரும் | ஆதித்ய குருஜி | New Year 2022

சிம்மம் 2022 | ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்| கடன், நோய் தீரும் | ஆதித்ய குருஜி | New Year 2022

2022 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கு எப்படி அமையும் என்று ஜோதிடக் கணிப்புகளை வழங்குகிறார் ஜோதிடக் கலை அரசு ஆதித்ய குருஜி #newyearrasipalan #Adithyaguruji # #AdithyagurujiRasipalan மேஷ ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3mnoDHM ரிஷப ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3FqXIm1 மிதுன ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/30RGzmu கடக ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3mvhhlE சிம்ம ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3EgOUOk கன்னி ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3eglzsI