Published:Updated:

கன்னி 2022 | ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்| வாய்ப்புகள் தேடிவரும் | ஆதித்ய குருஜி | New Year 2022

கன்னி 2022 | ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்| வாய்ப்புகள் தேடிவரும் | ஆதித்ய குருஜி | New Year 2022

2022 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கு எப்படி அமையும் என்று ஜோதிடக் கணிப்புகளை வழங்குகிறார் ஜோதிடக் கலை அரசு ஆதித்ய குருஜி. இந்த வீடியோவில் கன்னிராசிக்கு இந்த 2022 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு எப்படிப்பட்ட பலன்களை வழங்கும் என்பதைச் சொல்கிறார்,

#newyearrasipalan #Adithyaguruji # #AdithyagurujiRasipalan மேஷ ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3mnoDHM ரிஷப ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3FqXIm1 மிதுன ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/30RGzmu கடக ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3mvhhlE சிம்ம ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3EgOUOk கன்னி ராசிக்கான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் : https://bit.ly/3eglzsI