சிறப்பு கட்டுரை
தொடர்கள்
Published:Updated:

சிவபஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்ரம்!

சிவபஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்ரம்!

 ட்சத்திரத் தேவதைகளின் படங்கள் இங்கே தரிசனத்துக் காகவே தவிர, அந்தந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் மட்டும்தான் அந்தந்த ஸ்லோகங்களைப் படிக்கவேண்டும் என்பதில்லை. அனைத்து நட்சத்திரக் காரர்களும் அத்தனை ஸ்லோகங்களையும் படிப்பதே சரி!

உன்னதமான  பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை தனக்குள் பொதிந்து, எல்லையில்லா சிவனருளை வெளிப்படுத்தி நம்மை ரட்சிக்கும் மிக அற்புதமான சிவபஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்ரத்தின் முதல் 18 ஸ்லோகங்களை சென்ற இதழ்களில் பார்த்தோம். இந்த இதழில், கடைசி ஒன்பது ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம்.

சிவபஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்ரம்!
சிவபஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்ரம்!
சிவபஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்ரம்!
சிவபஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்ரம்!