Published:Updated:

`கல்யாண யோகம் எப்போது?’

தங்கள் மகளின் லக்னம் தனுசு. தனுசு லக்னத்திலேயே சந்திரன் இருக்கிறார். ஆக, லக்னமும் ராசியும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது.

கல்யாண யோகம்
கல்யாண யோகம்