திருத்தலங்கள்
சக்தி ஜோதிடம்
தொடர்கள்
Published:Updated:

தலைவாசல்!

தலைவாசல்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
தலைவாசல்

நாம் இங்கே தலைவாசல் குறித்த சில வேதை களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.

சொந்த வீடு அல்லது தொழில் நிறுவனத்துக் கான புதிய கட்டடங்களைக் கட்டும்போது, கவனத் துடன் தவிர்க்கவேண்டிய சில குறைகளைப் பற்றி ஞான நூல்கள் விளக்கியுள்ளன. அப்படியான குறைகளை `வேதைகள்’ என்பார்கள்.

நாம் இங்கே தலைவாசல் குறித்த சில வேதை களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.

நிசாசர வேதை: அமையப்போகும் கட்டடத் துக்குள் பகலில் சூரிய ஒளியும் இரவில் சந்திரனின் ஒளியும் நன்குபடும்படி இருப்பது அவசியம். அதனால் ஆரோக்கியமான வாழ்வைப் பெறலாம்.

பர்வத வேதை: கட்டடம் அல்லது வீட்டின்மீது மலையின் உச்சி, மலையின் சாய்வு ஆகியவற்றின் நிழல் பரவினால் செல்வ அழிவு ஏற்படும்

தலைவாசல்!

ஸங்காத வேதை: வீட்டின் முன் கால்நடைகளைக் கொல்லும் இடமிருந்தால், இல்லத் தலைவனின் ஆயுள் குறையும். புகழ் மங்குதலும் ஏற்படும்.

கூப வேதை: வீட்டின் தலைவாசலுக்கு எதிரில் கிணறு இருந்தால், அந்த வீட்டில் வசிக்கும் தலை வனுக்கு விபத்துகள் அல்லது இதயம் சம்பந்தமான (சுவாசக்) கோளாறுகள் ஏற்படும்.

விருட்ச வேதை: வீட்டுக்கு எதிரில் பட்டுப்போன மரம் இருந்தால், பிள்ளைகளுக்குத் துயரமும், வீட்டில் வறுமையும் தீங்கும் ஏற்படும்.

விகட வேதை: வீட்டின் தலைவாசலின் அகலம் மற்றும் உயரம் இல்லத்துக்கேற்ப சரியாக இருக்கவேண்டும். இல்லையெனில் அது விகட வேதை ஆகும்; ஆயுள் குறைவு ஏற்படும்.

குலிச வேதை: இல்லத்தின் தலைவாயில் மற்றுமுள்ள வாயில்களின் கதவுகள் கோடரி போன்ற ஆயுதங்களால் தாக்கப்பட்டு, பழுதாகியிருந்தால் இல்லத் தலைவன் ஆயுள் இழப்பான்.

அந்தர்வினத த்வார வேதை: தலைவாசல் சரியாக அமையாமல் வீட்டின் உள்நோக்கிச் சாய்ந்திருந்தால், அந்த வீட்டில் பூசல்கள் நிறைந்திருக்கும்.

பாஹ்யவிநத த்வார வேதை: வீட்டின் தலைவாசல் வெளிப்பகுதியை நோக்கிச் சாய்ந்திருந்தால், இல்லத்தலைவனுக்குப் பயணங்கள் அதிகரிக்கும்.

இந்தக் குறைகள் இல்லாதவாறு தலைவாசல் அமையும்போது, அந்த இல்லத்தில் சகல சுபிட்சங் களும் பெருகும்.

- கே. சுப்ரமணியம், சிதம்பரம்