Published:Updated:

Haris Athitya | சஷ்டி விரதம் இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணினேன். ஆனா... | ஹரீஷ் ஆதித்யா கலகல பேட்டி

Haris Athitya | சஷ்டி விரதம் இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணினேன். ஆனா... | ஹரீஷ் ஆதித்யா கலகல பேட்டி

நடிகர், இயக்குநர் ஹரீஷ் ஆதித்யா தன் ஆன்மிக அனுபவங்களையும் தன் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதம் குறித்தும் பகிர்ந்துகொள்கிறார்.