Published:Updated:

News Reader சுஜாதாபாபு | அங்கு தேங்காய் கட்டி வேண்டிக்கிட்டேன். பிறகுதான் பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது |

News Reader சுஜாதாபாபு | அங்கு தேங்காய் கட்டி வேண்டிக்கிட்டேன். பிறகுதான் பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது |

Sujatha Babu - நாடறிந்த செய்தி வாசிப்பாளர். தற்போது சினிமாவிலும் கால் பதித்திருக்கிறார். இவர் தன் ஆன்மிக ஈடுபாடு, அடிக்கடி செல்லும் கோயில், வீட்டு பூஜை அறை ஆகியன குறித்து நம்மோடு பகிர்ந்துகொள்கிறார்