Published:Updated:

ஹலோ வாசகர்களே...

ஹலோ வாசகர்களே...

ஹலோ வாசகர்களே...
ஹலோ வாசகர்களே...

வேல்மாறல் பூஜை அறிவிப்பு

சக்தி விகடன் சார்பாக ஞானமலை ஞானபண்டித சுவாமி கோயிலில் 6.12.15 அன்று நடைபெற இருந்த வேல்மாறல் பாராயணம்-பூஜை, கடும் மழை - வெள்ளம் காரணமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்று தேதி, பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

அடுத்த கட்டுரைக்கு