Published:Updated:

நாகர்கோவில் ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா சிறப்புப் புகைப்படத் தொகுப்பு!

நாகர்கோவில் ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு திருத்தேர் வடம் பிடித்து இழுத்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

 • 1/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 2/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 3/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 4/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 5/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 6/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 7/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 8/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 9/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 10/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 11/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 12/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 13/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 14/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 15/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா

 • 16/16

  ஸ்ரீ நாகராஜா திருக்கோயில் தை பெருந்தேர் திருவிழா