Published:Updated:

யுகாதி, பங்குனி உத்திரம், ஈஸ்டர்... பங்குனி மாத விழாக்கள், விசேஷங்கள்! #VikatanPhotoCards

தமிழ் மாதங்களில் கடைசி மாதம் பங்குனி. சூரியன் மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் இந்த மாதத்தில் வரும் முக்கியமான விழாக்கள் விசேஷங்கள் சிலவற்றைக் காண்போம்.

அடுத்த கட்டுரைக்கு