Published:Updated:

செய்தி வாசிப்பாளர் ரத்னா வீடு முழுக்க வித்தியாச கொலு | News Reader Rathna's house golu 2022 |

செய்தி வாசிப்பாளர் ரத்னா வீடு முழுக்க வித்தியாச கொலு | News Reader Rathna's house golu 2022 |

செய்திவாசிப்பாளர் ரத்னா தன் வீட்டில் பிரமாண்ட கொலு வைப்பதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார். தற்போது தன் புது வீட்டிலும் பாரம்பர்ய கொலு, தீம் கொலு என்று அதிக சிரத்தையோடு வீடுமுழுக்க கொலு வைத்திருக்கிறார். இந்த கொலுவைப் பொதுமக்கள் அனைவருமே பார்வையிடலாம். வாருங்கள் நாமும் அந்த அழகிய கொலுவை தரிசிப்போம்.