Published:Updated:

ஆதியும் அந்தமும் - 8 - மறை சொல்லும் மகிமைகள்

சேஷாத்ரிநாத சாஸ்திரிகள்
MARUTHI

பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான ஆகாசத்தில் சப்த அலைகள் நிரந்தரமாகப் பரவியிருக்கின்றன.

ஆதியும் அந்தமும்
ஆதியும் அந்தமும்