Election bannerElection banner
Published:Updated:

ஆத்தூர் முக்தீஸ்வரர்!

ஆத்தூர் முக்தீஸ்வரர்
ஆத்தூர் முக்தீஸ்வரர்

வீரா்கள் தங்களது வாளால் அந்தப் புற்றினை அகற்றியபோது, அழகிய சிவலிங்கத் திருமேனி அப்புற்றிலிருந்து சுயம்புவாகத் தோன்றியது.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு