Published:Updated:

புண்ணிய புருஷர்கள் - 31: 'ஆடலே எங்கள் ஆராதனை!'

புண்ணிய புருஷர்கள்
புண்ணிய புருஷர்கள்

ஆடல் கலையின் நாயகனான ஈசனுக்கு, அந்த ஆடல் கலையையே திருப்பணியாகச் செய்து தொண்டு புரிந்து வாழும் இரண்டு சிறுமிகளையே இந்த இதழில் சந்திக்கவுள்ளோம்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு