Published:Updated:

கேள்வி - பதில்: இறைவனை வழிபட ஆலயங்கள் அவசியமா?

கேள்வி - பதில்
கேள்வி - பதில்

இறைவன் என்பவர் இல்லையெனில் இவ்வுலகம் என்பதே இராது. அவரே நம்மைப் பிறக்கச்செய்து நம் முன்வினைகளுக்கு ஏற்ப சுக-துக்கங்களை அனுபவிக்கச் செய்கிறார்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு