Published:Updated:

கேள்வி - பதில்: பிரசாதத் தேங்காயைச் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தலாமா?

பிரசாதத் தேங்காய்
பிரசாதத் தேங்காய்

பிரசாதமாக அளிக்கப்பட்ட தேங்காயைச் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

அடுத்த கட்டுரைக்கு