Published:Updated:

கிறிஸ்துமஸ் நன்னாளில் எல்லோரும் இறைமகனாய் உயர்வது எப்படி?

இயேசு
இயேசு

கிறிஸ்து பிறப்பின்போது இடம்பெறும் முக்கிய மனிதர்களைக் குறித்தும் அவர்கள் நமக்கு என்ன செய்தியைத் தருகிறார்கள் என்றும் சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.

ப்பான் நாட்டு மக்களிடையே சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு வழக்கம் இருந்தது. ஜப்பானியர்கள், வயதானவர்களைக் காட்டிலே போய் விட்டுவிட்டு வந்துவிடுவார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய கடைசி காலத்தை அங்கேதான் கழிக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு மகன் தன்னுடைய வயதான தாயைக் காட்டில் விட்டுவரப் புறப்பட்டான். காட்டுவழியாகப் போகும்போது வயதான தாய் வழியோரம் இருந்த செடி, கொடிகளை ஒடித்துப் போட்டுக்கொண்டே வந்தாள். இதைப் பார்த்த மகன் கேட்டான், `எதற்காக இப்படிச் செடி, கொடிகளை ஒடித்துப் போட்டுக்கொண்டே வருகிறாய்?' என்று. அதற்கு அந்தத் தாய் சொன்னாளாம், `மகனே, நீ என்னைக் காட்டில் விட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது ஒருவேளை வழி தெரியாமல் தவிக்கலாம். ஒடிந்து கிடக்கின்ற செடி கொடிகளைப் பார்த்துக்கொண்டே சென்றாய் என்றால் உன்னால் வீட்டுக்கு எளிதாகச் சென்றுவிடமுடியும் அல்லவா? அதற்காகத்தான் இப்படிச் செய்தேன்!' அதைக் கேட்டதும்தான் மகனுக்குத் தன் தாயின் அன்பு புரிந்தது.

ஜீஸஸ்
ஜீஸஸ்

ஒரு தாயே தன் பிள்ளையின் மீது இவ்வளவு அன்பு செலுத்துகிறாள் என்றால், கடவுள் நம்மீது எவ்வளவு அன்பு காட்டுவார். யோவா 3:16 ல் `கடவுள் தன் மகனையே அளிக்கும் அளவுக்கு இவ்வுலகின் மீது அன்பு கூர்ந்தார்' என்று படிக்கிறோம். கிறிஸ்து பிறப்பு, கடவுளின் மேலான அன்பை நமக்குச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. தூய அகுஸ்தினார் கூறுவார்... ``இறைமகன் மானிடமகனானார். எதற்கு? மானிடமகன்கள் எல்லாம் இறைமகனாகவே. நம்மையெல்லாம் மீட்கவே இயேசு இந்த உலகில் மனிதனாகப் பிறக்கின்றார்!"

இந்த நாளில் கிறிஸ்து பிறப்பின்போது இடம்பெறும் முக்கிய மனிதர்களைக் குறித்தும் அவர்கள் நமக்கு என்ன செய்தியைத் தருகிறார்கள் என்றும் சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.

அன்னை மரியாள்

இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு விழா நாளிலே நாம் அன்னை மரியாளை நினைக்காமல் இருக்கமுடியாது. இயேசு கிறிஸ்து பிறப்புக்கு முன்பாக வானதூதர் கபிரியேல், மரியாள் முன்பாகத் தோன்றியபோது அவர், ``இதோ உம்முடைய அடிமை. உம்முடைய விருப்பப்படியே ஆகட்டும்” என்று இறைவனின் திருவுளம் நிறைவேறச் செய்தார். மத் 12: 48-50 பகுதியில் `யார் என் தாய் தந்தையும், சகோதரர்களும்' என்று கேட்டு `இறைத்திருவுளம் நிறைவேற்றுபவர்களே என்னுடைய தாய், தந்தை, சகோதரர்கள்' என்பார். இதன்படி அன்னைமரியாள் இயேசுவைப் பெற்றெடுத்ததால் மட்டுமல்லாமல் இறைவனின் திருவுளம் நிறைவேற்றுவதாலும் இயேசுவுக்குத் தாயாக மாறுகிறார்.

ஜீஸஸ்
ஜீஸஸ்

தந்தை வளனாரைப் போன்று இயேசுவைப் பாதுகாப்போம்

நாம் இயேசுவைப் போன்ற நன்மையை வாழ்வில் பெற வேண்டுமென்று சொன்னால் இறைவனின் திருவுளப்படி நடக்க வேண்டும். பல நேரங்களில் நாம் மனம்போன போக்கிலே வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், இறைவனின் திருவுளப்படி நடந்தால்தான் இயேசுவைப் பெற்றெடுக்கும் பேறுபெற முடியும்.

தந்தை வளனாரைப் போன்று இயேசுவைப் பாதுகாப்போம். `சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே' அல்லவா..? அதற்கேற்ப தந்தை வளனார் குழந்தை இயேசுவை சிறந்த விதமாய் வளர்த்தார் என்று சொன்னால் மிகையாகாது.

தந்தை வளனார் இயேசு கிறிஸ்துவை சிறந்த விதமாய் பாதுகாத்திருக்கிறார். அகத்தில் இயேசுவை குளிர், வெயில், இடநெருக்கடி போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாத்தார். புறத்தில் எதிரிகளிடமிருந்து, ஏரோதிடமிருந்து சிறந்த பாதுகாப்பைத் தந்த ஒரு தந்தையாக விளங்கினார். இதேபோல் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் எப்படிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் அகத்தில் நாம் இயேசுவின் விழுமியங்களை ஏற்று வாழ்வதே இயேசுவை பாதுகாப்பதற்குச் சமமாகும். இயேசு நமக்கு போதித்த பிறரன்பு, உண்மை, சகோதரத்துவம் போன்ற பண்புகளை நாம் நம்முடைய வாழ்விலே கடைப்பிடிக்கும்போது நாம் இயேசுவைப் பாதுகாப்பவர்களாக மாறமுடியும்.

ஜீஸஸ்
ஜீஸஸ்

வானதூதர்களைப் போன்று அறிவித்து மகிழ்வோம்!

கிறிஸ்து பிறப்பில் வானதூதர்களை மறக்க முடியாது. அவர்கள் நமக்கு என்ன பாடத்தைக் கற்றுத் தருகின்றார்கள் என்று சிந்தித்துப் பார்ப்பது பொருத்தமான ஒன்றாக இருக்கும். வானதூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்புச் செய்தியை மகிழ்வோடு அறிவித்தார்கள். குழந்தை இயேசு எங்கே, எப்படிப் பிறந்திருக்கிறார் என்பதை இடையர்களுக்கு அவர்கள் தெளிவாக அறிவித்தார்கள்.

நற்செய்திப் பணியிலே, இயேசுவை அறிவிக்கின்ற பணியிலே ஈடுபட்டிருக்கும் நாம் இயேசுவை மகிழ்ச்சியாகப் பிற மக்களுக்கு அறிவிக்கின்றோமா என்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம். எத்தனையோ நற்செய்திப் பணியாளர்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டை விட்டு, உறவை விட்டு நற்செய்தியை அறிவித்தார்கள். நாம் அப்படி அறிவிக்கின்றோமா என்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம். `உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியையைப் பறைசாற்றுகள்' என்றார் இயேசு கிறிஸ்து. நாம், நாம் வாழும் இடத்தில் நற்செய்தியை அறிவிப்பவர்களாக மாறுவோம்.

இடையர்களைப் போன்று நம்புவோம்!

இயேசுவின் பிறப்புச் செய்தியைக் கேட்ட முதல் குழுவினர் இந்த இடையர்கள்தான். அவர்கள், வானதூதர்கள் பிறப்புச் செய்தியைச் சொன்னவுடன் நம்பினார்கள். இயேசுவைக் காணச் சென்றார்கள். இந்த நம்பிக்கையை நமதாக்குவோம். இடையர்கள் சாதாரண மனிதர்கள். அவர்கள் வானதூதர்கள் சொன்னது பொய்யாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கவில்லை. அவர்கள் சொன்னதை முழுமையாக நம்பினார்கள். அதனால் விரைந்து சென்று இயேசுவைச் சந்தித்தார்கள்.

நம்பிக்கை என்பது நம்முடைய வாழ்விலே இன்றியமையாத ஒன்று. இயேசு செய்யும் எல்லா அற்புதங்களுக்கும், அதிசயங்களுக்கும் பின்னால் இருக்கும் துருப்புச் சீட்டு இந்த நம்பிக்கைதான். `உன் நம்பிக்கை உன்னை குணமாக்கிற்று, நான் உன்னை குணமாக்குவேன் என்று நீ நம்புகிறாயா?' என்றுதான் கேட்கிறார். எனவே, இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு நாளிலே இடையர்களைப் போன்று கடவுளின் மீது, கடவுளின் கட்டளைகளின் மீது நம்பிக்கை வைப்போம். எல்லாவிதமான ஆசீர்வாதங்களையும் பெறுவோம்..

ஜீஸஸ்
ஜீஸஸ்
27 லட்ச ரூபாய்க்கு அன்பளிப்புகள்...அரச குடும்பத்துக்கு ராணி எலிசபெத்தின் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீட்!

மிகப்பெரிய அறிவியல் விஞ்ஞானியான தாமஸ் ஆல்வா எடிசனிடம் ஒருவர், `நீங்கள் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி. அப்படி இருக்கும்போது ஏன் நீங்கள் பிறந்தநாள் கொண்டாடுவதில்லை?' என்று கேட்டாராம். அப்போது அவர், `நான் எதற்குப் பிறந்தநாள் கொண்டாட வேண்டும்? நான் எத்தனையோ பொருள்களைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன். மக்கள் அவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தும்போது என்னை நினைவுகூர்கிறார்கள். அதுவே போதும், நான் பிறந்தநாள் கொண்டாடுகிறது போன்று இருக்கிறது' என்று சொன்னாராம்.

அன்பார்ந்தவர்களே... நாம் அன்னை மரியைப்போன்று கடவுளின் திருவுளத்தின்படி நடக்கின்றபோது, வளனாரைப் போன்று இயேசுவின் விழுமியங்களின்படி நடக்கின்றபோது, வானதூதர்களைப் போன்று இயேசுவை அறிவிக்கின்றபோது, இடையர்களைப் போன்று இயேசுவை நம்புகிறபோது அந்த நாள் கிறிஸ்து பிறப்புப் பெருவிழாவாக மாறுகிறது.

எனவே, நாம் இறைத்திருவுளப்படி நடப்போம். இயேசு பிறப்பை அர்த்தமுள்ளதாக்குவோம்.

அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் தின நல்வாழ்த்துகள்

அடுத்த கட்டுரைக்கு