Published:Updated:

வரமும் வாழ்வும் தரும் வழிபாடு!

ஆதிபராசக்தி
ஆதிபராசக்தி

பூஜையறையில் பூஜை மண்டபம் அமைப்பதற்கான இடம் மேடு பள்ளம் இல்லாமல் சமதளமாக இருக்கவேண்டும்.

அடுத்த கட்டுரைக்கு