Published:Updated:

தென்னிந்திய வட இந்தியக் கலைகளின் சங்கமம்... பட்டடக்கல் தொகுப்புக் கோயில்கள்! #Pattadakal

`தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பன்முகக் கலையின் உச்சம்' என்று அனைவராலும் வியக்கப்படும் சாளுக்கியர்களின் பட்டடக்கல் கற்கோயில் மற்றும் சிற்பங்கள் பற்றிய தொகுப்பு...