Published:Updated:

காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு 239 ஆண்டுகளுக்குப் பின் கும்பாபிஷேகம்... தமிழரின் முயற்சி! #KashiVishwanathTemple

காசி விஸ்வநாதர் கோயிலைப் புதுப்பித்து, 239 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கும்பாபிஷேகம் நடத்திய தமிழர்! #KashiVishwanathTemple