ஸ்தல வழிபாடு
சிறப்பு கட்டுரை
தொடர்கள்
Published:Updated:

மங்களாம்பிகையை வணங்கினால் மங்கலம் உண்டாகும்!

மங்களாம்பிகையை வணங்கினால் மங்கலம் உண்டாகும்!

மங்களாம்பிகையை வணங்கினால் மங்கலம் உண்டாகும்!
##~##