திருத்தலங்கள்
தொடர்கள்
Published:Updated:

திவ்ய தரிசனம்

திவ்ய தரிசனம்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
திவ்ய தரிசனம்

படம்: கே.எம்.பிரசன்னா

திவ்ய தரிசனம்

வந்துதைத்த வெண்டிரைகள் செம்பவள வெண் முத்தம் அந்தி விளக்கு மணிவிளக்காம் - எந்தை
ஒருவல்லித் தாமரையாள் ஒன்றியசீர் மார்பன் திருவல்லிக்கேணியான் சென்று. (பேயாழ்வார்)